درباره ما

پول های کوچک کار های بزرگ

رندینو ابزاری برای جمع‌آوری کمک‌های کوچک است. استارتاپی خلاقانه که به‌دنبال بهبود رفاه جامعه و انجام مسئولیت فردی و اجتماعی است.

رندینو رندینو تلاش می‌کند تا با رند کردن صورت‌حساب‌های اینترنتی (به درخواست خریدار)، جمع‌آوری مبلغ رند شده و اهدای آن به خیریه‌ها و پروژه‌های مردمی تعیین شده، وظایف اجتماعی خود را به‌جا آورد.

کلیک
تنها با یک کلیک

به انتخاب خریدار و تنها با یک کلیک در آخر فاکتور رند می شود، به همین سادگی! ‍‍

می توانیم
همه ما می توانیم کمک کنیم

ما تلاش کرده‌ایم تا فرهنگ زیبای کمک‌رسانی را گسترش داده و امکان کمک‌کردن را برای همه ایجاد کنیم. به همین دلیل به جمع‌آوری پول های کوچک حاصل از رند‌کردن صورت حساب‌ها می‌پردازیم.

دونیت
امکان انتخاب و مشاهده کلیه پروژه ها

در هنگام انتخاب تیک رند کردن، شما می‌توانید خیریه یا پروژه مورد علاقه خود را انتخاب کنید و نتیجه آن را از طریق شبکه‌های اجتماعی رندینو و یا سند شفافیت مالی مشاهده کنید. دانستن مقصد پول‌ها حق شماست!

مشخصات ثبتی

مهر پرداز الکا

شماره ثبت: ۵۵۷۱۵۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۰۰۷۳۳