تاکنون در

تک تومنی

هزار

میلیون

تومان جمع شده است.

این پول ها کجا خرج میشود ؟؟؟

همراهان
دی جی استایل
دی جی کالا
تی موند
بامیلو
دی جی استایل
دی جی کالا
تی موند
بامیلو