با پول‌های خردمان چه کار کنیم؟

با کمک سرویس رندینو می‌توانید پول‌های خرد مشتریان را از دو روش (باشگاه مشتریان و خیریه) مدیریت کنید.

ثبت نام کنید

ویژگی های رندینو

سریع و راحت

سریع و راحت

تنها با یک کلیک، بدون هیچ گام اضافه‌ای در پرداخت

ثبت نام

امکان ثبت چند سایت

وجود امکان ثبت و مدیریت چند سایت در پنل کاربری رندینو

شفافیت

شفافیت

تمامی گزارشات مالی رندینو بصورت آنلاین در اسناد شفافیت ما قابل روئیت است.

همکاران مطمئن

همکاران مطمئن

رندینو در تمامی قسمت‌ها از همکارانی شناخته شده و قابل اعتماد استفاده می‌کند

خدمات رندینو

خیریه

خیریه

مبالغ رند شده برای خیریه جمع آوری می شود.

مزایا :
♦ ترجیح مشتریان به استفاده از فروشگاه هایی که به خیریه کمک می‌کنند
♦ عدم پرداخت هزینه های خیریه از درآمد فروشگاه
♦ امکان تعریف پروژه های متنوع خیریه
♦ مبلغ رند شده جزئی است و فشار‌مالی به کمک کننده نمی‌آورد
باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان

مبالغ رند شده به کیف پول کاربر بر می‌گردد.

مزایا :
♦ بازگشت کاربر به حساب کاربری به علت وجود پول در کیف پولش
♦ تعریف کدهای تخفیف هدفدار برای مشتریان
♦ ایجاد سرمایه برای فروشگاه به واسطه پول های جمع شده در کیف پول کاربران
♦ جمع شدن پول برای کاربران برای خرید‌های آینده
پس انداز

پس انداز پول‌های خرد

رندینو قصد دارد به زودی امکان پس انداز مبالغ رند شده را برای کاربران فراهم کند.

به زودی!

مراحل کار خیریه و باشگاه مشتریان

با ما در ارتباط باشید